Bedre økonomistyring i bedriften? Her er 5 strategier

En sunn bedriftsøkonomi er et viktig fundament for enhver bedrift. Det er mange ressurser som skal forvaltes, og har du kontroll på økonomistyringen, frigjør du mer tid til de viktige oppgavene i arbeidshverdagen.

Skal du sikre en god økonomi i bedriften din, er det viktig å ha flere ting på plass. Vi hjelper deg med noen strategier som bidrar til en sunn og effektiv økonomistyring.

Målsetting og budsjett

Det første og viktigste man bør tenke på er å sette seg mål og å lage budsjett basert på de vedtatte målsettingene. Her må du ha klare mål for hva du ønsker å oppnå økonomisk, og en plan på hvordan målet kan nåes på en realistisk måte. Har du ikke en målsetting, har du heller ikke noe å jobbe mot, og dette kan gå utover både motivasjon og effektivitet.

Økonomistyring handler i stor grad om planlegging. Ved hjelp av de budsjettene du setter opp, vil du kunne presentere resultatet av målsettingen i kroner og øre. Her er det ekstra viktig å følge med på budsjettet nøye og jevnlig, slik at du hele tiden har kontroll på utviklingen.

Bedriftens strategi

Bedriftens mål og budsjetter må være basert på bedriftens vedtatte strategi. Strategi kan defineres på mange måter. Det handler i bunn og grunn om bedriftens retningsvalg over en lengre tidsperiode og en sammensetning av aktiviteter som gir bedriften en konkurransefordel i de markeder man vil operere i.

Hva er den beste strategien for akkurat din bedrift? God økonomistyring innebærer strategisk planlegging og operativ kontroll.

Rutiner

Gjennomtenkte og grundige regnskapsrutiner har direkte konsekvens for økonomistyringen din. Hvor ofte blir tallene dine oppdatert? Hvilke rutiner har du for eksempel på bilagsgodkjenning? Eller hva med reiseregninger? Gode interne rutiner har en stor betydning for hvordan regnskapet og bedriftens økonomi ser ut.

Det kan for eksempel lønne seg å lage et metodeverk, som hjelper deg med å avdekke de rutinene som ikke er like effektive. Da får du muligheten til å forbedre det som ikke er bra, i tillegg til at du kan videreføre de rutinene som fungerer.

Ikke bare har det en betydning for regnskapet, men det effektiviserer arbeidsprosesser betraktelig.

Grafer-stockphoto

Rapportering og oppfølging

For å sikre at bedriften er på riktig kurs økonomisk, er det viktig å være nøye med jevnlig rapportering og oppfølging. Hyppig og tilpasset rapportering gir deg bedre kontroll over hvordan bedriften ligger an i forhold til målsettingen, og eventuelt hvilke tiltak som bør iverksettes. Jo raskere man får tatt tak i eventuelle utfordringer, desto raskere havner man på riktig kurs igjen.

Benytt et regnskapsbyrå

Det å ta hånd om hele bedriftens økonomistyring kan være en utfordring både når det gjelder tid og nøyaktighet. Uansett om det skorter på tid eller kompetanse, lønner det seg å sette bort økonomistyringen til profesjonelle regnskapsførere og rådgivere.

Med hjelp fra Trio Regnskap får du en bedre oversikt over bedriftens økonomi, samtidig som mange av rutinene dine blir automatisert via våre skybaserte løsninger.

Snakk med oss