Hjelp til effektivt styrearbeid?

Trio Regnskap stiller med høy kompetanse i styrerommet.

Trio Regnskap ønsker å være en bidragsyter til styrerommet. Dette gjør vi ved å designe en unik styrepakke for deg, slik at du får brukt styret som en arena til å utvikle bedriften din og skaffe konkurransefortrinn i markedet.

Vi fasiliterer styremøter og stiller med styresekretær, samt rom til disposisjon. Med vår hjelp kan du sikre at din virksomhet oppfyller kravene til forsvarlig styrearbeid både med tanke på forutsetninger for drift i dag, og med tanke på framtidig utvikling og vekst. Vi skriver protokoller samtidig som vi håndterer økonomisk styrerapportering.

Løft blikket, se framover og legg strategier med vår ekspertise med på laget.

Snakk med oss
Kurs i styrearbeid