HR-sjef til leie

En HR-sjef har mange viktige oppgaver innad i en bedrift, fra ansettelser og personalhåndbok til administrative rutiner. Oppfølging av ansatte og videreutvikling er viktige deler av jobben som ikke bør overses. Leier du en HR-sjef via Trio Regnskap, kan vi garantere at du får en dyktig ildsjel som får ting gjort.

 

Dette innebærer blant annet:

  • Ansettelsesavtaler
  • Personalhåndbok
  • Administrative rutiner
  • Oppfølging av ansatte
  • Utvikling til ansatte
  • Lederstøtte
  • Rådgivning ift. Personalforsikring
Snakk med oss
HRsjeftilleie