Kurs i styrearbeid

Det utviklingsorienterte og verdiskapende styret

Bli med på styrekurs med fokus på utvikling av virksomheten gjennom styret som ledelse- og kompetanseressurs. Kurset belyser aktuelle problemstillinger i stor grad gjennom bruk av praktiske eksempler og bruk av case. Kurset arrangeres av Trio Regnskap i samarbeid med Handelshøyskolen BI Trondheim og SpareBank 1 Nordmøre.

Meld deg på her

Dato: 6. -7. september
Hvor: Thon Partner Hotel Surnadal
Tid: Start kl. 12:00, avslutning neste dag ca. kl. 15:30
Pris: kr 2.500,- inkl. kursmateriell, lunsj x 2, kaffe (middag 6. september kr 500,-)

Påmeldingsfrist er 26. august.

Meld deg på her

Kurset passer for ledere og styreledere/styremedlemmer i små og mellomstore bedrifter som ønsker å styrke sin kompetanse om styrearbeid og utviklingen av bedriften. Kurset passer også for deg som ønsker å tilegne deg kompetanse for å kunne påta deg et styreverv.

  • Gi god forståelse for styrets rolle, ansvar og oppgaver
  • Gi gode oppdaterte praktiske kunnskaper om aktivt og godt styrearbeid
  • Gi gode praktiske arbeidsverktøy

  • Forståelse av styret som virksomhetens øverste ledelse med fokus på forsvarlig organisering og forvalting.
  • Forståelse av styret og ledelsens rolle, funksjon, ansvar og plikter knyttet til å balansere kontroll og utvikling.
  • Forståelse i forhold til sammensetning og utvikling av et godt styre sett i forhold til bedriftens behov, med fokus på kompetansestyret.
  • Innføring i praktiske arbeidsformer og arbeidsverktøy for utøvelsen av godt styrearbeid med fokus på strategi, innovasjon og virksomhetsutvikling.
  • Gjennomgang i praktisk planleggings – og strategiarbeid.

Kurset har et omfattende innhold, og for å oppnå en best mulig læring, vil det i tillegg til vanlige forelesninger bli lagt stor vekt på diskusjoner og aktivitet fra deltagerne. Alle eksempler i kurset bygger på praktiske og virkelige problemstillinger.

Kursholder:
Frode Solberg
Høyskolelektor- Forretningsutvikling
Institutt for rettsvitenskap og styring
Handelshøyskolen BI