Nye regler OTP - Hvilke regler gjelder og hva betyr det for deg?

De nye reglene om pensjon fra første krone øker viktigheten rundt nøyaktig inn- og utmelding av arbeidsforhold i a-meldingen. Pensjonsordningen omfatter nå nemlig alle arbeidstakere som har fylt 13 år, mot tidligere 20 år. I tillegg er regelverket som tidligere gjaldt sesongansatte fjernet, og de skal nå behandles som deltidsansatte i denne sammenhengen.

Virksomhetene har som en overgangsordning frem til 30. juni med å innføre endringene. Nye regler har ikke tilbakevirkende kraft ved innføring før 30. juni 2022.

Dette er de nye reglene

Fra 1. januar i år gjelder følgende regler for obligatorisk tjenestepensjon:

  • Alle arbeidsgivere som plikter å ha en pensjonsordning skal spare minst 2 % av de ansattes inntekt fra første krone.
  • Minstekravet til 20 % stilling for rett på medlemskap i pensjonsordningen fjernes.
  • Aldersgrensen for medlemskap i pensjonsordningen er nå 13 år.
  • Ansatte har rett på medlemskap i pensjonsordningen når inntekten overstiger 1000 kroner, eller 10 000 kroner om din virksomhet er en skattefri organisasjon.
  • Unntaksregler for sesongarbeidere fjernes.

Hvem gjelder det?

De nye reglene gjelder for foretak som har minst én av følgende:

1. Minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av full stilling.
2. Minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 % eller mer av full stilling.
3. Personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 % eller mer av full stilling og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

For foretak med obligatorisk tjenestepensjon kan denne ordningen også omfatte arbeidsgiveren og andre som anses som innehaver/eier av foretaket. Forutsetningen er at vedkommende arbeider i minst en femtedels stilling i virksomheten.

Trenger du hjelp til å tolke de nye reglene eller bistand til inn- eller utmelding? Vi i Trio Regnskap stiller mer enn gjerne opp for deg og din bedrift.

Snakk med oss