Rådgivning

Hvilke produkter og tjenester tjener eller taper du penger på? Hvordan organiserer du din virksomhet for best mulig lønnsomhet? Hvordan selger du en eiendom med minst mulig skatt? Våre rådgivere har lang erfaring fra egen næringsvirksomhet og som rådgivere til privat næringsliv.

Trio Regnskap har kontor i Trondheim og Surnadal, og vi bistår deg med den rådgivningen du trenger, når du trenger det.

Snakk med oss
Rådgivning

Selskapsendringer

I løpet av selskapets livssyklus kan man komme i situasjoner der man har behov for å gjøre endringer i selskapsstrukturen. Dette kan være sammenslåing av selskaper (fusjon), oppdeling av selskaper (fisjon), kjøp av selskaper eller salg av selskaper. Vi bistår deg med denne prosessen på en trygg og profesjonell måte, slik at alle parter blir fornøyde.

Snakk med oss

Kapitalendringer

Ønsker du å forhøye kapitalen til virksomheten din, eller vil du undersøke muligheten for å gjennomføre en skattefri utdeling fra selskapet? En forhøyelse av aksjekapitalen kan for eksempel skje ved hjelp av kontantinskudd, tingsinnskudd, eller konvertering av gjeld. Et uttak av kapital kan for eksempel skje ved utdeling til aksjonærer. Vi hjelper deg i hele prosessen, og sørger for best mulig løsning for din virksomhet.

Snakk med oss

Selskapsetablering

Skal du starte et nytt selskap? Dette er i og for seg veldig enkelt i dag. Men det er likevel noen punkter det kan lønne seg å få hjelp og rådgivning til. Det finnes mange krav som må oppfylles for at et selskap skal kunne drives på en profesjonell og ryddig måte. Det er her vi i Trio Regnskap kommer inn.

Vi bistår med rådgivning og ekspertise når det kommer til etablering av nytt selskap, og hjelper deg med regnskap, nødvendige protokoller og meldinger til Brønnøysundregisteret. Vi sørger også for at alt er på stell når det kommer til regler og lover rundt skatter, avgifter og bokføring.

Overlat de administrative rutinene til oss, slik at du kan fokusere på å bygge opp din bedrift.

Snakk med oss

Vi hjelper deg også med ...