Utbytte? Her er det du må tenke på.

Som følge av ny regjering og revidert statsbudsjett for 2022, vil utbytteskatten øke med over 3,5 %. Den vil dermed være på hele 35 %, og dette trer i kraft straks etter nyttår. Med dette i bakhodet er det nok mange som tenker på å ta ut utbytte nå i 2021, fremfor å vente til 2022. Det er også en sannsynlighet for at skattenivået vil øke ytterligere i årene som kommer, så mange lurer nok også på hvorvidt det vil være gunstig å dele ut utbytte basert på behov fremover.

Det kan dog være lurt å ta med noen faktorer i beregningen før du tar din endelige avgjørelse.

Hvor mye kan du ta ut?

Selskapets utbyttekapasitet reguleres av aksjeloven. Selskapet kan som utgangspunkt dele ut fri egenkapital basert på godkjent årsregnskap per 31.12.2020. Dette kan vedtas på generalforsamling før nyttår, og betales ut før eller etter nyttår.

Dersom du vil ta ut midler som selskapet har inntjent i løpet av året som har gått, må det utarbeides en mellombalanse. Er selskapet ditt revisjonspliktig, må en revisor revidere mellombalansen før det foretas et vedtakom utbetaling av utbytte. Dette er en prosess som tar noe tid så det er usikkert om man rekker å få til dette før nyttår.

Utbytteskatten forfaller tidligere

Dette innebærer at de midlene som brukes til å betale utbytteskatten kunne ha gitt avkastning i flere år ekstra, fremfor å være innbetalt til staten. Om dette er en stor ulempe kan avhenge av flere faktorer som bør vurderes nærmere i hvert enkelt tilfelle.

Utbetalingstidspunkt

Det kan faktisk lønne seg å ha en fordring på selskapet fremfor å betale ut det vedtatte utbyttet umiddelbart. Har du det, vil selskapet kunne investere beløpet frem til fordringen innfris. Dette kan være et fint alternativ til å dele ut utbyttet umiddelbart. 

Om generalforsamlingsprotokollen viser at utbytte ikke forfaller til utbetaling før januar 2022, skal ikke midlene tas med i formueskattgrunnlaget ditt i 2021 selv om det skal inntektsføres. Dette gjør at du slipper dobbel formueskatt på grunn av forskjeller i tidspunkt for verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer og andre eiendeler.

Arbeid med regnskap

Husk også å vurdere dette

  • Hva slags avkastning kan du få på pengene om de er plassert i selskapet, eller for eksempel på en bankkonto eller andre steder.
  • Midler som du eier via et selskap verdsettes i dag til 55 % av skattemessig formueverdi på aksjene. Om pengene plasseres i bank gis det ingen rabatt.
  • En høy utbytteinntekt kan påvirke andre rettigheter, som rett til AFP, egenandeler og stipend.

Det vil nok lønne seg for mange å ta ut utbytte før 2022 trer i kraft, men som vist ovenfor er det mange faktorer man må vurdere før man tar en endelig beslutning.

 

Ta kontakt med oss om du lurer på om dette kan være noe for deg, eller om du har andre spørsmål.

Snakk med oss